Preview Mode Links will not work in preview mode

Belfius Insights

Jul 5, 2022

Depuis que Facebook est devenu Meta, tout le monde parle du métavers. Dans cette représentation virtuelle en 3D, vous pouvez jouer en ligne avec d'autres utilisateurs, assister à des concerts, organiser des réunions, faire du shopping...


Jul 5, 2022

Sinds Facebook zijn naam veranderde naar Meta heeft iedereen het over de metaverse. In deze 3D-voorstelling van het internet kan je met andere gebruikers gamen, concerten bijwonen, vergaderen, winkelen…