Preview Mode Links will not work in preview mode

Belfius Insights

Nov 17, 2021

La diminution de la production et par conséquent des stocks est due à la difficulté, pour les usines, de s’approvisionner en pièces détachées. Avec quelles conséquences mondiales?


Nov 17, 2021

De daling van productie en bijgevolg van de voorraden is te wijten aan de moeilijkheid voor de fabrieken om onderdelen te verkrijgen. Wat zijn de gevolgen hiervan wereldwijd?